.

Робота приймальної комісії коледжу в 2017 році    

(денна форма навчання, 9 кл.)

№ п/п Спеціальність 01.07 03.07 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 Всього
1 071 «Облік і оподаткування» 6 4 13 4 4 4 0 0 0 4 0 3 42
2 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 3 10 8 2 5 3 1 1 0 1 0 0 34
3 081 «Право» 14 18 15 8 8 2 0 3 2 2 1 1 74
4 201 «Агрономія» (Виробництво і переробка продукції рослинництва) 2 5 2 7 5 3 0 2 3 1 0 3 33
5 201 «Агрономія» (Організація і технологія ведення фермерського господарства) 2 3 3 4 2 2 0 0 0 0 2 6 24
6 211 «Ветеринарна медицина» 5 11 11 12 5 4 0 3 0 3 0 0 54
7 242 «Туризм» 6 7 7 1 3 3 2 1 4 0 0 2 36
8 193 «Геодезія та землеустрій» 5 4 9 3 0 2 0 1 1 1 0 1 27
Всього за день 43 62 68 41 32 23 3 11 10 12 3 16 324

Black & White!IceTheme templates are designed and crafted by a talented team