ОБСЯГИ ПРИЙОМУ, ТЕРМІНИ ТА ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ В 2017 РОЦІ

Код та назва спеціальності Ліцензовані обсяги прийому Термін навчання Вартість навчання, грн.
Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання
081 Право 50 25 4 роки 3 роки 6100 4500
072 Фінанси, банківська справа та страхування 25 25 3 роки 2 роки 5600 4500
071 Облік і оподаткування 50 30 3 роки 2 роки 5600 4500
193 Геодезія та землеустрій 25 - 4 роки - 5600 -
201 Агрономія, спеціалізації:            
Організація і технологія ведення фермерського господарства 25 - 4 роки - 4500 -
Виробництво і переробка продукції рослинництва 25 25 4 роки 3 роки 4500 4000
211 Ветеринарна медицина 60 - 4 роки - 5500 -
242 Туризм 25 25 3 роки 5 місяців 2 роки 5 місяців 5700 4500

Black & White!IceTheme templates are designed and crafted by a talented team