КЕРІВНИКИ:

KrizhanivskyaNatalya

КРИЖАНІВСЬКА

НАТАЛІЯ

ЛЕОНІДІВНА            

 

 

 

 

 

 

 

 

  MeshkoKristinaМЕШКО

КРІСТІНА

ІВАНІВНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Однією з складових частин безперервної освіти є післядипломне навчання, перепідготовка і систематичне підвищення кваліфікації, можливість отримання іншої спеціальності або професії з врахуванням динаміки змін у аграрному секторі економіки.

Закарпатська обласна школа управління сільським господарством створена постановою Ради Міністрів УРСР від 30 травня 1985 року за № 223 та відповідним наказом Міністерства сільського господарства № 208 від 10.06.1985 року. Станом на 01.09.2001 р. згідно з наказом Міністерства аграрної політики України № 251 від 20.08.2001 р. вона реорганізована в Школу підвищення кваліфікації спеціалістів сільського господарства як структурного підрозділу Мукачівського державного аграрного технікуму (зараз відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України „Мукачівський аграрний коледж”).

Школа підвищення кваліфікації Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України „Мукачівський аграрний коледж” є єдиним закладом подібного типу в Закарпатській області, який дає змогу залучити до викладання висококваліфікованих фахівців і практиків, своєчасно ознайомитись з новою інформацією, одержати консультації, поради, проводити навчання в потрібний для цього період.

Освітня діяльність у Школі підвищення кваліфікації здійснюється відповідно до ліцензії, згідно з якою є можливість проводити підвищення кваліфікації за такими галузями:

 • агрономія;
 • 1С:Підприємство. Інформаційні системи і технології в обліку.;
 • бухгалтерський облік;
 • фельдшер ветеринарної медицини;
 • технік штучного осіменіння;
 • фермерське господарство;
 • землевпорядкування.

Комплектування навчальних груп проводиться згідно з планом-графіком на поточний рік, який розробляється на основі інформації про кількість слухачів та спеціальності, що її подають сільськогосподарські підприємства районним управлінням, а далі - головному управлінню агропромислового розвитку Закарпатської облдержадміністрації. Кількість груп поквартально протягом року розподілена нерівномірно і пов'язана з сезонним характером робіт в сільському господарстві. Терміни проведення занять в групах підвищення кваліфікації узгоджуються Школою в кожному окремому випадку з відповідними структурами Головного управління агропромислового розвитку Закарпатської ОДА, управління ветмедицини, земельних ресурсів тощо.

Після закінчення навчання слухачів проводиться оцінка знань шляхом написання комплексних контрольних робіт, проведення співбесід, виконання індивідуальних робіт, складання заліків та екзаменів. При виконанні всіх запланованих завдань та позитивній оцінці знань слухачі одержують посвідчення встановленого зразка.

Школа підвищення кваліфікації здійснює свою діяльність на сучасній навчальній базі Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України „Мукачівський аграрний коледж”.

Навчально-методична робота в Школі підвищення кваліфікації здійснюється згідно з законами України „Про освіту", „Про вищу   освіту",   „Про   професійно-технічну   освіту", Положенням про ВП НУБіП України „Мукачівський аграрний коледж” та   іншими   нормативними документами з питань освіти.

Основні види методичної роботи в Школі підвищення кваліфікації:

 • підготовка електронних навчально-методичних комплексів;
 • розробка методичних матеріалів до семінарських, практичних, лабораторних занять;
 • створення тестових програм для програмового контролю знань слухачів;
 • підготовка комп’ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін;
 • розробка і підготовка нових лабораторних, практичних робіт;
 • впровадження активних форм навчання, застосування і використання комп'ютерної техніки;
 • вивчення   і   впровадження   в   практику   передового   досвіду   роботи агропромислових формувань, фермерських господарств;
 • розробка електронних посібників, створення бази даних з певних питань.

В основу методичної діяльності Школи покладено досягнення педагогічної науки і практики, організації пошуку нових форм, методів та методик навчання, застосування інноваційних педагогічних технологій, вдосконалення професійної компетентності педагогічних працівників.

Навчання слухачів проводиться за типовими навчальними планами, програмами і методичними розробками із внесенням необхідних змін та поправок на основі чинного законодавства, нормативних актів з урахуванням складу контингенту слухачів, їх кваліфікації, пропозиції структур АПК та за погодженням з відповідними управліннями облдержадміністрації — агропромислової політики, ветеринарної медицини, земельних ресурсів тощо.

Black & White!IceTheme templates are designed and crafted by a talented team