Дослідно-демонстраційні поля ВП НУБіП України

«Мукачівський аграрний коледж»

Дослідно-демонстраційні поля коледжу є навчальним підрозділом агрономічного відділення, створюються як лабораторія згідно переліку кабінетів, лабораторій. Головним завданням є забезпечення бази для проведення навчальної, дослідної та практичної діяльності з метою підготовки кваліфікованих фахівців агрономічного профілю.  

Дослідно-демонстраційні поля призначені для проведення досліджень, організаційних, виробничо-технологічних робіт в рослинництві.

Основні завдання дослідно- демонстраційного поля:

 • дослідно-демонстраційні поля організовані з метою створення колекції сільськогосподарських рослин, вивчення їх ботанічних, біологічних особливостей, операцій технологій вирощування, забезпечення умов проведення лабораторних і дослідних робіт, практичних занять згідно з навчальними планами, програмами окремих дисциплін;
 • здійснювати інтереси навчальної, виховної, дослідницької, методичної та практичної діяльності студентів і викладачів, шляхом закладання та проведення демонстраційних дослідів в межах дослідного поля;
 • організовувати і проводити практичні і лабораторні заняття із спеціальних дисциплін;
 • демонструвати технологічні процеси по вирощуванню сільськогосподарських культур;
 • здійснювати апробацію досягнень сучасної науки та передового досвіду;
 • у разі виробничої необхідності, наявності відповідного матеріального та кадрового забезпечення, дослідно-демонстраційні поля використовувати в якості базових для виконання науково-дослідних робіт;
 • пропагувати актуальність екологічної проблеми на сучасному етапі, розширювати колекційний склад малопоширених рослин та виховувати повагу до професії;
 • вести фенологічні спостереження за сільськогосподарськими рослинами;
 • поповнювати навчальний сноповий матеріал та колекцію насіння сільськогосподарських культур.

Структура дослідно-демонстраційного поля:

- приміщення і споруди;

- багаторічні насадження;

- площа під посіви - 80 га;

- ділянки дисциплін:

 • «Ботаніка»

 • «Землеробство і ґрунтознавство»

image002

 • «Технологія виробництва продукції рослинництва»

 • «Насінництво і селекція»

 • «Овочівництво»

 • «Плодівництво»

 • «Виноградарство»

Black & White!IceTheme templates are designed and crafted by a talented team