Навчальна клініка ветеринарної медицини в навчальному закладі передбачена навчальним планом із спеціальності 211 "Ветеринарна медицина" і є обов'язковим  структурним підрозділом при підготовці молодших спеціалістів за фахом "Фельдшер ветеринарної медицини".

Навчальна клініка створюється з метою набуття студентами професійних знань і вмінь зі спеціальності, оволодіння сучасними методами і формами організації праці, знаряддями праці в галузі майбутньої професійної діяльності, формування в студентів знань, стійких професійних умінь, навичок, необхідних для прийняття самостійних рішень у реальних умовах виробництва.

IMG 1130 IMG 1131

Навчальна клініка у своїй діяльності щодо організації навчально-виховного процесу керується Законом України "Про вищу освіту", з питань ветеринарної медицини  – Законом України "Про ветеринарну медицину".

Завданням навчальної клініки є забезпечення проведення теоретичних, практичних і лабораторних занять, навчальної практики зі спеціальних дисциплін, курації, науково-дослідної роботи, окремих елементів виробничої технологічної і переддипломної практики зі студентами.

IMG 1132 IMG 1135

До складу навчальної клініки входять наступні об’єкти:

  • навчальні манежі для проведення занять зі студентами та прийому хворих   тварин;
  • навчальна ветеринарна аптека;
  • приміщення для утримання тварин і птиці;
  • ізолятор;
  • приміщення для деззасобів;
  • приміщення та майданчик для кормів.

У навчальній клініці постійно утримується достатня кількість тварин і птиці.

Рисунок1

Рисунок2

Рисунок3

Загальне керівництво навчальною клінікою здійснює завідувач, який у своїй практичній роботі керується Статутом навчального закладу, Положенням про вищий навчальний заклад, директивними та інструктивно-методичними матеріалами органів управління, посадовими обов'язками, наказами і розпорядженнями директора, рішеннями педагогічної ради  навчального закладу.

Black & White!IceTheme templates are designed and crafted by a talented team