cuklsusp 

 

Голова циклової комісії:

ХАЙНАС

МАРІЯ ВАСИЛІВНА

  Циклова комісія обслуговує всі навчальні відділи, які здійснюють підготовку фахівців.

До циклової комісії входять 7 членів комісії, з яких:

-викладачі-методисти – 3

-викладачі вищої категорії – 3

-викладачі другої категорії – 3

-спеціаліст – 1

У складі циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін працює 7 викладачів:

  1. Хайнас Марія Василівна – голова циклової комісії, викладач соціології, основи правознавства,  ораторського мистецтва, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
  2. Вилегжаніна Надія Михайлівна – викладач Історії України, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
  3. Щур Іван Федорович – викладач всесвітньої історії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
  4. Кроо Маріанна Юліївна – викладач історії України ХХ-ХХІ ст., всесвітньої історії, спеціаліст другої категорії.
  5. Павловський Юрій Сергійович – викладач захисту Вітчизни, спеціаліст другої категорії.
  6. Ващинець Лілія Василівна – викладач політичної економії, економічної теорії, основ філософських знань, спеціаліст другої категорії.
  7. Халус Тетяна Іванівна – викладач основ психології, спеціаліст.

Циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін

Сьогодні перед нами, педагогами, ставляться відповідальні завдання, щоб формувати молоду людину, спроможну не просто пристосовуватись до складних умов буття, але й творчо, дієво впливати на оточуючий світ, створюючи соціокультурне середовище, умови, які дадуть можливість молодій людині сформуватися як особистості, розкрити свої можливості, вільно спілкуватися та самовдосконалюватись.

Члени циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін працюють над підвищенням успішності студентів та підготовки спеціалістів здатних у нових соціально-економічних умовах вирішувати господарські питання.

Викладачі циклової комісії постійно ведуть пошук нетрадиційних форм та методів організації не тільки аудиторної, але і поза аудиторної роботи зі студентами. Чітко сплановані та якісно підготовлені заходи допомагають забезпечити належні умови для виявлення і розвитку творчої активності та зацікавленості студентів. Здійснюється виховання студентів у дусі патріотизму, толерантності, утвердженню ідеалів демократії, активної громадянської позиції.

Разом з студентами деякі викладачі долучились до волонтерського руху. Мета якого – допомогти дітям з обмеженими можливостями позбутися відчуття самотності, відчути радість спілкування з молодими ровесниками. А це сприяє виховувати у студентів по чуття небайдужості, милосердя, потребу творити добро.

image002

Колектив циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін

Рейтингова оцінка роботи викладачів 2016 р.

Black & White!IceTheme templates are designed and crafted by a talented team