cuklmat 

Голова циклової комісії:

 МАРГІТИЧ

ЗОРЕСЛАВА ЮРІЇВНА

Науково-методичної проблема

над якою працюють викладачі циклової комісії:

активізація пізнавальної діяльності та розвиток компетентностей студентів шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі вивчення природничо-математичних дисциплін.

Основні напрями роботи:

  • вивчення та впровадження у практику досягнень психолого-педагогічної науки, прогресивного педагогічного досвіду;
  • оволодіння навичками самоаналізу, інноваційними технологіями, найдосконалішими формами та прийомами навчання студентів;
  • участь в конкурсах педагогічної майстерності, аукціонах педагогічних ідей, семінарах-практикумах тощо;
  • комплексне впровадження інноваційних педагогічних технологій розвитку творчих здібностей студентів, включення їх в систему науково-дослідницької роботи.
  • створення цілісної системи психолого-педагогічного супроводу розвитку особистості студента з метою створення умов для їх самореалізації у творчому освітньому середовищі;
  • через усвідомлення нових освітніх реалій, позитивну мотивацію до навчання формувати критичне мислення та конкурентоспроможність особистості;
  • здійснення моніторингу якості навчальних досягнень студентів.

Склад циклової комісії:

-       Улинець А.Ю - викладач вищої математики, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

-       Маргітич З.Ю. - викладач математики, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

-       Крижанівська Н.Л. - викладач інформатики, спеціаліст вищої категорії;

-       Кепенач Н.П. - викладач інформатики; спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, кандидат фізико-математичних наук;

-       Жабко О.Г. - викладач фізики, спеціаліст першої категорії, здобувач кандидата економічних наук;

-       Дзямко Т.В. - викладач хімії, спеціаліст першої категорії;

-       Мотринець М.І. - викладач інформатики, спеціаліст другої категорії;

-       Мешко К.І. - викладач інформатики, спеціаліст другої категорії, кандидат педагогічних наук.

-       Хоруженко Є.В. - викладач фізики, спеціаліст першої категорії;

-       Сабов Н.М. - викладач математики, спеціаліст другої категорії.

Колектив циклової комісії природничо-математичних дисциплін

Рейтингова оцінка роботи викладачів 2016 р.

Black & White!IceTheme templates are designed and crafted by a talented team