Голова циклової комісії:

БОГІВ ЕВЕЛІНА ІВАНІВНА 

спеціаліст вищої категорії, кандидат педагогічних наук

Сучасне життя неможливе без спілкування. Досягти успіху в житті неможливо без знання іноземної мови.

Вивченню іноземних мов приділяється велика увага у нашому навчальному закладі. В опануванні німецької та англійської мови студентам допомагають викладачі іноземної мов.

У складі циклової комісії іноземної мови  працює 6 викладачів:

1. Богів Евеліна Іванівна – голова циклової комісії, викладач німецької мови,  спеціаліст вищої категорії, кандидат педагогічних наук.

2. Софілканич Наталія Юріївна – викладач англійської мови, спеціаліст вищої категорії, викладач- методист.

3. Кабаці Мар’яна Іванівна – викладач німецької мови, спеціаліст вищої категорії.

4. Дем’ян Вікторія Ласлівна – викладач англійської мови, спеціаліст І категорії.

5. Касинець Діана Василівна – викладач англійської мови, спеціаліст І категорії, здобувач кафедри англійської мови УжНУ.

6. Когуч Маряна Василівна – викладач німецької мови, спеціаліст І категорії.

7. Возняк Вікторія Михайлівна – викладач англійської мови.

Циклова комісія іноземних мов успішно працює над збагаченням форм роботи завдяки активному творчому пошуку викладачів, взаємодопомозі, що сприяє зростанню педагогічної майстерності і впливає на якість навчально-виховного процесу.

Навчальні заняття, які проводять викладачі іноземних мов, спрямовані на формування в студентів комунікативної компетенції на рівні, достатньому для здійснення іншомовного спілкування, а також отримання та передачу іноземною мовою інформації за фахом, ведення професійно-орієнтованої бесіди. На уроках іноземної мови використовуються сучасні форми та методи навчання, інноваційні технології, проектна робота як засіб розвитку активного самостійного мислення студентів.

В коледжі вивчаються три іноземні мови за професійним спрямуванням: англійська, німецька, французька. Курс вивчення два роки. Програма включає загальноосвітні, краєзнавчі та професійні теми. Іноземна мова вивчається на всіх спеціальностях.

DSC 0011

Колектив циклової комісії іноземних мов

Рейтингова оцінка роботи викладачів 2016 р.

Black & White!IceTheme templates are designed and crafted by a talented team