uLYIkdWi4sQ 

Голова циклової комісії:

БОГІВ ЕВЕЛІНА ІВАНІВНА 

спеціаліст вищої категорії, кандидат педагогічних наук

Сучасне життя неможливе без спілкування. Досягти успіху в житті неможливо без знання іноземної мови.

Вивченню іноземних мов приділяється велика увага у нашому навчальному закладі. В опануванні німецької та англійської мови студентам допомагають викладачі іноземної мов.

У складі циклової комісії іноземної мови  працює 6 викладачів:

1. Богів Евеліна Іванівна – голова циклової комісії, викладач німецької мови,  спеціаліст вищої категорії, кандидат педагогічних наук.

2. Софілканич Наталія Юріївна – викладач англійської мови, спеціаліст вищої категорії, викладач- методист.

3. Кабаці Мар’яна Іванівна – викладач німецької мови, спеціаліст вищої категорії.

4. Дем’ян Вікторія Ласлівна – викладач англійської мови, спеціаліст І категорії.

5. Касинець Діана Василівна – викладач англійської мови, спеціаліст І категорії, здобувач кафедри англійської мови УжНУ.

6. Когуч Маряна Василівна – викладач німецької мови, спеціаліст І категорії.

7. Вакулевич Олена Олександрівна – викладач англійської мови, здобувач кафедри педагогіки НУБіП України.

8. Возняк Вікторія Михайлівна – викладач англійської мови.

9. Кабацій Віталія Євгенівна – викладач німецької мови, спеціаліст ІІ категорії.

Циклова комісія іноземних мов успішно працює над збагаченням форм роботи завдяки активному творчому пошуку викладачів, взаємодопомозі, що сприяє зростанню педагогічної майстерності і впливає на якість навчально-виховного процесу.

Навчальні заняття, які проводять викладачі іноземних мов, спрямовані на формування в студентів комунікативної компетенції на рівні, достатньому для здійснення іншомовного спілкування, а також отримання та передачу іноземною мовою інформації за фахом, ведення професійно-орієнтованої бесіди. На уроках іноземної мови використовуються сучасні форми та методи навчання, інноваційні технології, проектна робота як засіб розвитку активного самостійного мислення студентів.

В коледжі вивчаються три іноземні мови за професійним спрямуванням: англійська, німецька, французька. Курс вивчення два роки. Програма включає загальноосвітні, краєзнавчі та професійні теми. Іноземна мова вивчається на всіх спеціальностях.

Колектив циклової комісії іноземних мов

Рейтингова оцінка роботи викладачів 2016 р.

Black & White!IceTheme templates are designed and crafted by a talented team