Голова циклової комісії філологічних дисциплін:

 ЧОРІ

АЛІСА ВОЛОДИМИРІВНА

   Науково-методична проблема

над якою працюють викладачі циклової комісії:

розвиток та формування  творчої, гармонійно розвинутої, національно свідомої, наділеної глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями особистості в умовах інноваційних технологій.

Основні завдання циклової комісії:

- виховання свідомого прагнення до вивчення української мови, досконалого володіння державною мовою;

- формування знань, умінь та навичок, світоглядних та громадських якостей студентської молоді через впровадження інноваційних технологій в навчальний процес;

- формування духовного світу студентів, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів, тобто прилучення через мову до культурних надбань українського народу і людства в цілому;

- розвиток свідомого зацікавлення набутками літератури, а через художні твори – поваги до народів, толерантного ставлення до їх культури, традицій та звичаїв;

- виховання гармонійно розвинутої, національно свідомої, наділеної глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями особистості.

Склад циклової комісії:

- Біляк Ольга Вікторівна - викладач світової літератури та культурології, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

- Чорі Аліса Володимирівна - викладач української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

- Попович Вікторія Іванівна - викладач української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, здобувач кафедри педагогіки НУБіП України

- Лакатош Мар’яна Олександрівна - викладач української мови та літератури

- Яночко Валентина Валеріївна - викладач української мови та літератури, спеціаліст першої категорії;

- Половчак Іванна Михайлівна - викладач української мови та літератури.

Колектив циклової комісії філологічних дисциплін

Рейтингова оцінка роботи викладачів 2016 р.

Black & White!IceTheme templates are designed and crafted by a talented team