До складу відділення входять чотири циклові комісії, які очолюють високоосвічені педагоги:

1) Чорі А.В. - спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, голова циклової комісії філологічних дисциплін, викладач світової літератури;

2) Маргітич З.Ю. – спеціаліст вищої категорії, голова циклової комісії природничо-математичних дисциплін, викладач математики;

3) Софілканич Н.Ю. – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, голова циклової комісії іноземних мов, викладач англійської мови;

4) Хайнас М.В. - спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, голова циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін, викладач соціології та правознавства.

Взаємовідвідування занять, виступи на педагогічних радах, педагогічних семінарах, педагогічних читаннях – ось неповний перелік тих заходів, які є основою навчально-методичної роботи відділення загальноосвітньої підготовки. Наш колектив здійснює повсякденну навчально-виховну роботу.

Прагнучи прилучити студентів коледжу до кращих зразків літератури, культури, навчити їх правильно висловлювати думку, готувати документи, удосконалювати знання іноземних мов, викладачі відділення перебувають у постійному пошуку ефективних форм і методів роботи.

Удосконалюється методика навчання, формується у молоді патріотичний світогляд, повага до рідного слова, любов до Батьківщини. Викладачі дбають про збереження і продовження кращих традицій українського народу, виховання в студентів почуття гордості за свою землю і навчальний заклад.

Своєчасному опануванню і залученню до навчального процесу новітніх методик сприяє участь педагогів у роботі методичних об’єднань.

Викладачі відділення систематично підвищують кваліфікацію, беруть участь у науково-педагогічних конференціях, готують публікації для фахових видань.

Втім, найбільш вагомим показником роботи викладачів є глибина і якість знань, які отримують студенти як під час занять, так і в позакласній роботі. Заходи, які проводяться в рамках тижня відділення, є результатом плідної співпраці викладачів і студентів коледжу.

Black & White!IceTheme templates are designed and crafted by a talented team