vet

 Завідувач відділення:

ГУЛЕНКО МАРІАННА ПЕТРІВНА

викладач вищої категорії

Спеціальність: 211 «Ветеринарна медицина»

Галузь знань: 21 «Ветеринарна медицина»

Термін навчання – 4 роки

Кваліфікація:  фельдшер ветеринарної медицини

Ветеринарна медицина – одна з галузей, яка навіть за умов економічної скрути в державі не допускає послаблення у роботі та забезпеченні ветеринарно-санітарного благополуччя тваринництва. Це потребує великих зусиль спеціалістів ветеринарної медицини, яких на Закарпатті готує наш коледж.

Відділення ветеринарної медицини було відкрито у 1959 році. За цей час дипломи фахівця ветеринарної медицини одержали понад 3000 юнаків і дівчат.

Головним завданням відділення є підготовка висококваліфікованих фельдшерів ветеринарної медицини, здатних виконувати функції, передбачені Законом України «Про ветеринарну медицину».  Для студентів головним має стати бажання постійно вчитися, бо знання - опора в житті, основа професійного успіху та особистого щастя.

У навчальному процесі широко використовуються інноваційні техно­логії, активні методи навчання. На відділенні функціонують десять лабораторій та один кабінет, а саме:

•    анатомії і фізіології с.-г. тварин;

•    акушерства, гінекології та штучного осіменіння с.-г. тварин;

•    внутрішніх незаразних хвороб;

•    епізоотології з мікробіологією;

•    фармакології;

•    патологічної фізіології та патологічної анатомії;

•    хірургії ветеринарної медицини;

•    паразитології та інвазійних хвороб тварин;

•   ветеринарно-санітарної експертизи з основами переробки продуктів тваринництва;

•    годівлі с.-г. тварин;

•    тваринництва, зоогігієни та ветеринарної санітарії.

Крім того, працюють аудиторія інноваційно-комунікативних технологій, музей нормальної і патологічної анатомії, навчальна клініка ветеринарної медицини. Для ефективного використання комп'ютерної техніки в коледжі створено загальний банк комп'ютерних, демонстраційних, нав­чальних і контролюючих програм.

Практичні заняття проводяться також на базі навчальної клініки ветеринарної медицини, базових тваринницьких господарств та установ державної ветеринарної медицини.

На рівні галузі викладачами підготовлено: навчальні посібники; навчальні програми; відеофільми; матеріали з тестового контролю знань.

ВСІ ВИПУСКНИКИ КОЛЕДЖУ мають змогу продовжити навчання в Національному університеті біоресурсів і природокорис­тування України              (м. Київ) на факультеті ветеринарної медицини за скороченою програмою.

ВСІ СТУДЕНТИ відділення можуть отримати додаткову професію «Оператор штучного осіменіння тварин» та посвідчення водія категорії «В» та «С».

 

Голова циклової комісії:

ГРИГА НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА

викладач вищої категорії, викладач-методист

В даний час на відділенні навчаються понад 170  юнаків і дівчат. Дорогами знань їх ведуть 9 викладачів:

  1. Богдан В’ячеслав Павлович – викладач вищої категорії, викладач-методист;
  2. Грига Наталія Павлівна – викладач вищої категорії, викладач-методист;
  3. Гуленко Ігор Віталійович – викладач першої категорії;
  4. Гуленко Маріанна Петрівна – викладач вищої категорії;
  5. Дурдинець Тетяна Михайлівна – викладач вищої категорії, викладач-методист;
  6. Кириленко Леся Іржіївна – викладач вищої категорії, викладач-методист;
  7. Легеза Аттіло Георгійович - викладач вищої категорії;
  8. Паламарчук Мартина Іванівна – спеціаліст;
  9. Фарковець Юрій Іванович – викладач вищої категорії.

Всі викладачі мають вищу педагогічну освіту. Їм притаманна висока педагогічна майстерність, належна теоретична та практична підготовка. 

image 0 02 05 fb9f360c4b779ea75c901416753bfae23690977efdef743a9ed58c3c59059ee6 V

Циклова комісія ветеринарних дисциплін

Рейтингова оцінка роботи викладачів 2016 р.

Black & White!IceTheme templates are designed and crafted by a talented team