zavprav 

 Завідувач відділення:

СОСКІДА СЕРГІЙ ЯНОШОВИЧ

викладач вищої категорії, викладач-методист

Спеціальність: 081 «Право»

Галузь знань: 08 «Право»

Термін навчання – 4 роки

Відділення правознавства ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж» було відкрито влітку 2003 року.

Перший випуск правознавців відбувся 9 липня 2007 року – дипломи про закінчення відділення правознавства з присвоєнням кваліфікації юрист ОКР «Молодший спеціаліст» отримали 48 студентів.

 

cuklyour

Голова циклової комісії юридичних дисцтплін:

РУСИН МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

    Викладачі відділення: Апшай М. М., Волк Н. В., Голубєва І. І., Кабацій В. В., Кручаниця М. І., Русин М.О., Соскiда С.Я., Стегура О.Ю., Шутка М.І.

Девіз відділення – підготовка нової, сучасної людини, озброєної передовими знаннями й новітніми уміннями застосовувати їх у важливих сферах життєдіяльності суспільства.

Підготовка молодших спеціалістів-правознавців спрямована на правове забезпечення діяльності підприємств, установ та організацій різних форм власності, а також захист прав та законних інтересів громадян та держави.

Гімн юристів коледжу

І. Знати всі закони наче алфавіт
Захищати правду й волю
Вчитися відмінно і вивчати світ
До кінця триматись обраної долі
Приспів:
Ми правознавці, ми будем  захищати
Закон – це наше кредо у житті
Нікому нашу волю не зламати
У цій життєвій боротьбі.
ІІ.З боку правди опинятись в мить
Не залишати друзів у біді
Своєї мови не цуратись
Не забувати рідної землі
ІІІ.Розум – гордість правознавців  всіх
Добротою     він   багатий
Щоденна праця наша у житті
Буде  добре про вас дбати

Концептуальними завданнями відділення є:

 • якісна програмно-цільова підготовка фахівців-правознавців кваліфікаційного рівня  «Молодший спеціаліст» в галузі права для потреб державних та комерційних структур, громадських організацій;
 • вдосконалення змісту і якості навчання, вивчення поряд з юридичними науками досягнень в галузі аграрної економіки, земельного кадастру, екології, соціології та політології, міжнародних відносин, що забезпечують необхідний загальноосвітній та професійно-орієнтований рівень правознавця;
 • створення навчальних програм із включенням в навчальний процес елементів системного економіко-правового аналізу та інформатики, поглиблене вивчення іноземних мов, застосування сучасних інформаційно-комунікативних технологій;
 • впровадження нових напрямків підготовки юридичних кадрів для однієї з найважливіших сфер життєдіяльності українського суспільства – сільськогосподарського виробництва та земельних правовідносин;
 • посилення уваги до вивчення актуальних проблем правознавства, насамперед профільних галузей права,  конституційного, цивільного, трудового, аграрного, кримінального, що сприятиме формуванню оптимального ринкового середовища в Україні.
 • поширення правових знань, підвищення правосвідомості громадян України.

Відділення правознавства коледжу являє собою творчу співдружність педагогічних працівників, навчально-допоміжного та адміністративного персоналу, а також студентів з професіоналами-практиками з різних галузей.

На відділенні створені необхідні умови для формування у співдружності із іншими відділеннями коледжу кадрового потенціалу майбутніх правознавців таким чином, щоб за своїм освітнім і професійним спрямуванням, обсягом і рівнем знань та практичних навичок він був здатний вирішувати в комплексі правові, економічні та соціальні проблеми методом системного аналізу в галузі національної політики, економіки і права, міжнародного ринку праці та зайнятості населення, організації соціально-трудових правовідносин та інші.

Інтелектуальні та матеріально-технічні можливості відділення правознавства дозволяють своєчасно реагувати на запити державних та недержавних підприємств, установ, організацій у фахівцях-правознавцях потрібної кваліфікації, тобто виконувати соціальне замовлення суспільства.

Викладацький колектив відділення правознавства орієнтує свою освітню діяльність на економіко-правове обґрунтування впровадження в соціально-економічне життя України правових, економічних та соціальних реформ, формування правової держави.

Навчання на відділенні правознавства ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж» відповідає основними вимогам сучасної юридичної освіти, базується на положеннях Конституції України, Державної Національної Програми «Освіта» (Україна ХХІ століття), Закону України «Про вищу освіту».

Наш випускник може працювати у таких сферах:

 • діяльність у сфері права
 • нотаріальна діяльність (діяльність помічників нотаріусів)
 • слідча діяльність та забезпечення безпеки (розслідування і дізнання)
 • державне управління
 • юстиція
 • діяльність судів
 • діяльність системи з виконання покарань
 • охорона та забезпечення громадського порядку та безпеки
 • управління та нагляд у сфері оподаткування
 • обов’язкове соціальне страхування
 • діяльність органів прокуратури

ВСІ ВИПУСКНИКИ ВІДДІЛЕННЯ мають змогу продовжити навчання в Національному університеті біоресурсів і природокорис­тування України (м. Київ) на ЮРИДИЧНОМУ факультеті зі скороченим терміном навчання (як за денною, так і за заочною формою навчання).

ВСІ СТУДЕНТИ відділення можуть отримати додаткову професію «Оператор комп’ютерного набору» та посвідчення водія категорії «В» і «С».

Рейтингова оцінка роботи викладачів 2016 р.

Black & White!IceTheme templates are designed and crafted by a talented team