Росул Ярослава Іванівна голова циклової комісії бухгалтерсько економічних дисциплін викладач вищої категорії копия 

Голова циклової комісії:

РОСУЛ ЯРОСЛАВА ІВАНІВНА 

викладач вищої категорії

Вислів «Облік – це мова бізнесу» у наш час є актуальним. Професії бухгалтера, фінансиста, економіста вимагає надзвичайного таланту і терпіння. Однак тим, хто їх опанував, дається особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки в її взаємозв’язках і гармонії . Здійснювати обліково–фінансову, аналітичну і управлінську діяльність згідно з вимогами сьогодення можуть тільки висококваліфіковані фахівці.

Важливою ланкою в організації навчально-методичної роботи на відділенні бухгалтерських та туристичних дисциплін є циклова комісія фінансово-облікових дисциплін,викладачі якої готують студентів спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та 071 «Облік і оподаткування».

До складу циклової комісії фінансово-облікових  дисциплін входять викладачі: Гарапко Н.І., Гонак Г.І., Готько Н.М., Грубінка І.І., Мельник З.Ю., Микуланинець Л.В., Павлишинець Н.Л., Пацкан І.Ф., Пронтекер В.Є., Росул Я.І., Човрій Н.І., Яцик М.І.

 Головна мета роботи циклової комісії полягає в забезпеченні якості підготовки спеціалістів, здатних у нових соціально-економічних умовах вирішувати складні питання господарської практики. Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює таким шляхом:

 • впровадження інтерактивних та інформаційно-комунікативних  технологій навчання;
 • удосконалення методичної роботи кожного викладача-члена комісії;
 • підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду, застосування нових педагогічних технологій;
 • вдосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій з використання наочних посібників та інформаційно-комунікаційних технологій;
 • ефективна організація самостійної роботи студентів;
 • удосконалення різних форм організації роботи циклової комісії.

Основні напрямки роботи та завдання циклової комісії:

 • розробка та впровадження в навчальний процес заходів, спрямованих на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу;
 • розгляд й обговорення підготовлених підручників, навчальних
  посібників, навчально-методичної літератури, навчальних програм дисциплін, методичних розробок, складання на них відгуків, рецензій.
 • організація індивідуальної роботи з обдарованими студентами;
 • забезпечення виконання навчальних планів і програм дисциплін;
 • проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять, навчальної та виробничої практик, курсових робіт;
 • підготовка, розгляд й обговорення екзаменаційних матеріалів для проведення семестрових екзаменів і державної підсумкової атестації студентів, тематики та змісту курсових робіт та іншої методичної документації для контролю знань студентів
 • проведення педагогічних експериментів з питань педагогіки та методики викладання;
 • контроль та аналіз знань студентів і визначення єдиних критеріїв їх оцінки;
 • керівництво науковою роботою та технічною творчістю студентів;
 • організація самостійної та індивідуальної роботи студентів;
 • організація та проведення науково-практичних конференцій, олімпіад, вікторин, конкурсів, виставок творчих робіт студентів;
 • проведення профорієнтаційної роботи та сприяння працевлаштуванню випускників і зв'язок з ними;
 • організація підвищення кваліфікації викладачів. 

IMG 2568

Циклова комісія фінансово-облікових  дисциплін         

Рейтингова оцінка роботи викладачів 2016 р.

Black & White!IceTheme templates are designed and crafted by a talented team