zavagr 

Завідувач агрономічного відділення

 ГУДЗОВАТА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА

викладач вищої категорії, викладач-методист

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПІДГОТОВКИ:

Спеціальність: 201 «Агрономія»

Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство»

Термін навчання – 4 роки

Спеціалізація: «Організація і технологія ведення фермерського господарства»

Кваліфікація: фахівець з організації і ведення фермерського господарства

 

Спеціалізація: «Виробництво і переробка продукції рослинництва»

Кваліфікація: агротехнік

 

Спеціальність: 193 «Геодезія та землеустрій»

Галузь знань: 19 «Архітектура та будівництво»

Термін навчання – 4 роки

Кваліфікація: технік-землевпорядник

Агрономічне відділення було створене 2 вересня 1946 року на базі Мукачівської сільськогосподарської школи. Наші перші випускники (агрономи-рільники, плодоовочівники, виноградарі),  які отримали 28 серпня 1949 року дипломи молодших агрономів, стали шанованими у краї аграріями. Зараз агрономічне відділення займає одну із ключових ланок навчального закладу і налічує більше 200 студентів.

Завданнями відділення є:

 • підготовка фахівців аграрного сектору;
 • підвищення якості навчання та поєднання теоретичних знань з практичними;
 • вивчення актуальних проблем сільського господарства та підготовка конкурентоздатних фахівців;
 • впровадження нових технологій вирощування сільськогосподарських культур при вивченні теоретичного і практичного циклів дисциплін.

Майбутні перспективи у роботі

Молодший спеціаліст готується для професійної діяльності в галузі рослинництва різних сільськогосподарських підприємств. Він призначений для здійснення керівництва і організації виробництва галузі рослинництва і використання на посадах агронома, бригадира, керівника механізованої ланки по вирощуванню сільськогосподарських культур, майстра по виробництву продукції рослинництва та на інших посадах агрономічного профілю в різних сільськогосподарських підприємствах.

Молодший спеціаліст повинен бути підготовлений до самостійної, активної, творчої професійної і соціальної діяльності, вільно володіти державною мовою.

Він повинен володіти знаннями основ суспільного розвитку, критично і професійно оцінювати історичні сучасні процеси та проблеми загального життя країни, місце і роль в ній своєї професійної діяльності, проблеми і тенденції світового розвитку, володіти глибокими професійними знаннями і діловими якостями, економічним мисленням і творчою роботою в умовах ринкової економіки, практичними навичками організаторської і управлінської діяльності, зв’язаної з виробництвом продукції рослинництва.

НАВЧАЮЧИСЬ В КОЛЕДЖІ, СТУДЕНТИ ЗДОБУВАЮТЬ РОБІТНИЧІ ПРОФЕСІЇ:

 • квітникар – озеленювач;
 • тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «А»;
 • водій автотранспортних засобів категорії «В»;
 • оператор комп’ютерного набору.

Зі спеціалізації «Організація і технологія ведення фермерського господарства» ведеться підготовка фахівців з організації фермерського господарства. Організатор і технолог може працювати та очолювати фермерське господарство, працювати агрономом чи бригадиром на інших  сільськогосподарських підприємствах. Випускники цієї спеціалізації здобувають також робітничі професії: «Тракторист-машиніст категорії «А»», «Водій транспортних засобів категорії «Б»», «Оператор ветеринарної обробки тварин».

Фахівець з організації та ведення фермерського господарства готується для самостійного ведення фермерського господарства. Він може очолювати підрядні, орендно-розрахункові виробничі підрозділи і працювати виконавцем технологічних процесів із виробництва продукції сільського господарства на підставі досягнень науки, новітніх технологій. Фахівець з організації та ведення фермерського господарства виконує наступні завдання:

-  розробляє річні і поточні виробничі завдання підрозділам рослинництва і тваринництва;

-  розробляє заходи щодо підвищення родючості ґрунтів, продуктивності худоби і птиці, боротьби з бур'янами, шкідниками та хворобами сільськогосподарських культур, систему удобрення полів, та зміцнення кормової бази;

-  організовує правильне утримання, догляд, відтворення стада тварин, перевірку якості, збереження та раціональності витрачання кормів, складання кормових балансів, раціонів, організовує підготовку посівного матеріалу до сівби. Постійно контролює якість виконуваних робіт;

-  забезпечує чітке ведення агрономічної та зоотехнічної документації;

-  контролює дотримання працівниками правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки і охорони праці, виконання встановлених норм виробітку кожним трактором, агрегатом та працівниками виробничої дільниці, вживає заходи щодо запобігання перевитрат матеріальних засобів та затрат праці;

-  здійснює роботу щодо зміцнення внутрігосподарського розрахунку і впровадження наукової організації праці. Постійно вивчає і впроваджує у виробництво досягнення науки та новітні технології виробництва сільськогосподарської продукції, підвищує свою кваліфікацію, організовує навчання працівників господарства.

Випускники можуть обіймати посади:

 • завідувача підсобним господарством;
 • слюсара з ремонту сільськогосподарських машин;
 • водія ІІ-ІІІ класу.

Зі спеціалізації «Виробництво та переробка продукції рослинництва» випускник здобуває кваліфікацію – агротехнік. Проводиться підготовка спеціалістів для роботи на підприємствах з можливістю обіймати посаду агротехніка, агронома, спеціаліста по переробці продукції рослинництва. Студенти даної спеціальності, крім основної, здобувають ще й робітничі професії: «Майстер по озелененню», «Тракторист-машиніст категорії «А»».

Випускники можуть обіймати посади:

 • агронома;
 • агротехніка;
 • майстра по озелененню;
 • бригадира.

Зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» почали підготовку молодших спеціалістів з 2013 року за кваліфікацією - технік-землевпорядник.

До землевпорядників або як раніше їх називали «землемірів» ставилися завжди з повагою, так як земля є нашим багатством і саме збереження цього багатства, а також розподілом земель, плануванням використання, управління земельними ресурсами, регулюванням земельних відносин займаються фахівці землевпорядники. Студенти здобувають робітничу професію «Оператор комп’ютерного набору».

Випускники можуть працювати у:

 • системі Державного агентства земельних ресурсів;
 • сільських, селищних та міських радах народних депутатів;
 • державних і колективних сільськогосподарських підприємствах;
 • агропромислових об’єднаннях.

При підготовці спеціалістів даних напрямків особливого значення набуває практичне навчання. Навчально-виробнича частина коледжу є практичною лабораторією для формування вмінь та навичок майбутніх спеціалістів. У своєму користуванні заклад має близько 120 га землі, колекційно-демонстраційні поля, де студенти закладають досліди з районованими та перспективними сортами більшості сільськогосподарських культур, проводять фенологічні спостереження, доглядають за ними, вивчають системи удобрень та захисту сільськогосподарських культур, вишукують резерви підвищення ефективності виробництва. Здобуті теоретичні та практичні знання студенти використовують на практиці у провідних господарствах Закарпатської області.

cuklagr

Голова циклової комісії агрономічних дисциплін:

ДОКТОР НАТАЛІЯ МИГАЛІВНА

викладач вищої категорії, викладач-методист

Головним завданням циклової комісії агрономічних дисциплін є формування висококваліфікованих фахівців, професіоналізм яких визначає їхню здатність виконувати свої функції в нових умовах господарювання. Підготовка за даними спеціальностями здійснюють кваліфіковані педагоги.

Склад циклової комісії агрономічних дисциплін:

Гудзовата О. М., Доктор Н. М., Кипила В. Й, Кнап Н. В., Комар Б. Й., Чмига В. В., Стегура І. Ю., Муска К. К., Бабіля Н. І., Тайпс Н. Б., Футуйма Н. Е., Шахнович Н.Ф.

agr

Колектив циклової комісії агрономічних дисциплін

Рейтингова оцінка роботи викладачів 2016 р.

Black & White!IceTheme templates are designed and crafted by a talented team