Каталог спеціальностей підготовки фахівців

Особи, які зараховані на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст», згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266«Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» навчаються за такими спеціальностями:

№ п/п Нова назва спеціальності Стара назва спеціальності  (випуск студентів, що навчаються)
1 071 «Облік і оподаткування» 5.03050901 «Бухгалтерський облік»
2 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 5.03050801 «Фінанси і кредит»
3 081 «Право» 5.03040101 «Правознавство»
4 201 «Агрономія», спеціалізації:  
4.1. Організація і технологія ведення фермерського господарства 5.09010102 «Організація і технологія ведення фермерського господарства»
4.2. Виробництво і переробка продукції рослинництва 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва»
5 211 «Ветеринарна медицина» 5.11010101 «Ветеринарна медицина»
6 242 «Туризм» 5.14010301 «Туристичне обслуговування»
7 193 «Геодезія та землеустрій» 5.08010102 «Землевпорядкування»

 

Каталог підготовки фахівців в коледжі ЗАВАНТАЖИТИ

Black & White!IceTheme templates are designed and crafted by a talented team