Педагогічною роботою в Мукачівському аграрному коледжі займаються 95 педагогічних працівників, з яких – сім кандидати наук:

 1. Богів Евеліна Іванівна – кандидат педагогічних наук;
 2. Гарапко Наталія Іванівна кандидат економічних наук;
 3. Готько Наталія Михайлівна – кандидат економічних наук;
 4. Грубінка Ігор Іванович - кандидат економічних наук;
 5. Кепенач Наталія Павлівна – кандидат фізико-математичних наук;
 6. Кнап Надія Василівна – кандидат сільськогосподарських наук;
 7. Турянчик Кристина Іванівна - кандидат педагогічних наук;
 8. Шахнович Наталія Федорівна -кандидат сільськогосподарських наук.

Науково-дослідна діяльність здійснюється педагогічними працівниками (кандидатами наук, пошукачами):

 1. Волк Н.В. – викладач юридичних дисциплін. «Адміністративно-правове регулювання фармацевтичної діяльності в Україні». Науковий керівник – д.ю.н., професор Світличний О.П. Національний університет біоресурсів і природокористування України.
 2.  Гудзовата О.М. – завідувач відділенням агрономічних дисциплін. «Пластичність та стабільність гібридів кукурудзи в умовах Закарпаття». Науковий керівник – Мокрієнко В. А.,  кандидат сільськогосподарських наук, доцент. Національний університет біоресурсів і природокористування України.
 3. Доктор Н.М. – викладач агрономічних дисциплін. «Формування посівних якостей насіння зернових культур в умовах Закарпаття». Науковий керівник – Новицька Н. В., доктор сільськогосподарських  наук, доцент. Національний університет біоресурсів і природокористування України.
 4. Жабко О. Г. – викладач фізики. «Облік і контроль інвестицій в розвиток зеленого туризму». Науковий керівник – Слесар Т.М., кандидат економічних наук, доцент.
 5. Кабацій В.В. – викладач юридичних дисциплін. «Правове регулювання екологічної інформації». Науковий керівник – д.ю.н., професор Єрмоленко В.М. Національний університет біоресурсів і природокористування України.
 6. Касинець Д.В. – викладач іноземної мови. «Зіставно-типологічна характеристика прикметників на позначення стану ввічливості в українській, англійській та французькій мовах». Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор М.П. Фабіан. Ужгородський національний університет.
 7. Кипила В.Й. – викладач агрономічних дисциплін. «Оптимізація агрофітоценозу сої в умовах Закарпаття України». Науковий керівник – Новицька Н. В., доктор сільськогосподарських  наук, доцент. Національний університет біоресурсів і природокористування України.
 8. Мельник З.Ю. – викладач бухгалтерсько-економічних дисциплін. «Виявлення та попередження фальсифікації в бухгалтерському обліку». Науковий керівник – доктор економічних наук, доцент Камінська Т.Г.  Національний університет біоресурсів і природокористування України.
 9. Муска К.К. – викладач агрономічних дисциплін: «Економіка раціонального використання рекреаційно-туристичних територій». Науковий керівник – Рогач Світлана Михайлівна, доктор економічних наук, професор. Національний університет біоресурсів і природокористування України.
 10. Пиринець М.В. – викладач географії. «Особливості становлення і розвитку професійно-технічної освіти на західноукраїнських землях другої половини ХІХ – перша третина ХХ ст. (до 1939 року)». Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Зайченко І.В. Національний університет біоресурсів і природокористування України.
 11. Попович В.І. – завідувач відділення загальноосвітньої підготовки, викладач української мови та літератури. «Формування професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх фахівців туристичної діяльності засобами інтерактивних методів навчання». Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент Кручек В.А. Національний університет біоресурсів і природокористування України.
 12. Русин М.О. – викладач юридичних дисциплін. «Адміністративно-правове забезпечення реформи вищої освіти в Україні». Науковий керівник - д.ю.н., доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. академіка В.З.Янчука Піддубний О.Ю. Національний університет біоресурсів і природокористування України.
 13. Стегура І.Ю. – викладач агрономічних дисциплін. «Трофічна мінливість господарських та біологічних властивостей тритікале ярого в умовах Закарпаття». Науковий керівник – Каленська С. М., доктор с/г  наук, професор, член-кореспондент НААН України. Національний університет біоресурсів і природокористування України.

 

Black & White!IceTheme templates are designed and crafted by a talented team