КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВіР

Ліцензія

Наказ МОН про ліцензування освітньої діяльності (бакалавр)

Додаток до наказу про ліцензування освітньої діяльності

Наказ МОН про переоформлення ліцензій

Положення про Адміністративну раду

Положення про ВП НУБіП України Мукачівський аграрний коледж

Положення про екзаменаційні комісії

Положення про екзамени та заліки

Положення про матеріальне забезпечення дітей-сиріт

Положення про моніторинг та контроль якості навчання

Положення про надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам

Положення про оплату праці

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про Педагогічну раду

Положення про планування та облік навантаження педагогічних працівників

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів

Положення про преміювання

Правила внутрішнього розпорядку

Рейтингова оцінка роботи викладачів за 2015-2016 навчальний рік

Сертифікати акредитації спеціальностей

Положення про порядок призначення стипендій

Положення про практичне навчання

Black & White!IceTheme templates are designed and crafted by a talented team