Наші Спеціальності

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliquaenim ad minim veniam

071 Облік і оподаткування

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст

Термін навчання – 3 роки на основі базової середньої освіти та 2 роки на базі повної загальної освіти

Професійна діяльність фахівців за спеціальністю «Облік і оподаткування» полягає в умілому веденні обліку всіх процесів діяльності підприємств, складанні фінансової, податкової звітності, організації зовнішньоекономічної діяльності, втіленні реформ запроваджених в сфері бізнесу, організації роботи матеріально-відповідальних осіб, використанні сучасних комп’ютерних технологій.

         Сучасний бухгалтер повинен вміти оцінювати історичні та сучасні процеси, реальні проблеми в житті країни, тенденції світового розвитку, обґрунтовувати нові організаційно-господарські форми розв'язування економічних суперечностей, здійснювати свої функціональні обов'язки у відповідності до вимог законодавства, повинен мати високі моральні якості, навички організаторської та управлінської діяльності, вміти приймати професійні рішення.

          Підготовка фахівців здійснюється відповідно до затвердженого навчального плану спеціальності «Облік і оподаткування», який включає перелік нормативних та вибіркових дисциплін спеціальності відповідно до галузевих стандартів вищої освіти. Заняття проводяться в спеціалізованих кабінетах і лабораторіях, в тому числі використовується кабінет «Навчальна бухгалтерія», де розміщується комп’ютери з програмним забезпеченням 1С:Підприємство 7.7., де студенти мають змогу набути практичні вміння володіти сучасними програмними продуктами.

Набуття теоретичних знань та практичних навиків дасть змогу випускникам спеціальності «Облік і оподаткування» знати:

  • правильно і раціонально будувати бухгалтерський облік і звітність у відповідності з сучасними вимогами по організації виробництва і управління господарством у строгій відповідності з встановленими правилами ведення обліку;
  • впроваджувати передові форми і методи бухгалтерського обліку з широким використанням сучасної обчислювальної техніки і засобів зв'язку;
  • складати оперативні фінансові плани, вміти калькулювати собівартість продукції, робіт і послуг;
  • визначати показники продуктивності праці і рентабельності виробництва окремих видів продукції, галузей і в цілому по господарству;
  • правильно облічувати і здійснювати господарські, фінансові і розрахункові операції;
  • суворо дотримувати касову і розрахункову дисципліну;
  • своєчасно і правильно виявляти результати інвентаризації засобів господарства.

Випускники спеціальності «Облік і оподаткування» мають змогу продовжити навчання в Національному університеті біоресурсів і природокористування України (м. Київ) за різними формами навчання за скороченою програмою.

Також надається можливість продовжити навчання за заочною формою за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» (на базі ОКР «Молодший спеціаліст») в Міжкафедральній лабораторії НУБіП України на базі Мукачівського аграрного коледжу за напрямом підготовки: «Облік і аудит».

Короткий опис

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст

Увага! Реєструйся зараз

ПІДГОТОВЧІ КУРСИ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ

Контактна інформація

вул. Масарика Т. (Матросова), 32 м. Мукачево Закарпатська область 89600, Україна

  • dummy(03131) 2-20-20

  • dummy(03131) 2-20-20

  • dummy makollege@gmail.com

Студентське життя

Підписка на новини

Введіть свою електронну пошту, і ми надішлемо вам більше інформації

Search