Матеріально-технічна база

Матеріально-технічна база

ВСП «Мукачівський фаховий коледж НУБіП України» має достатню навчально-матеріальну базу для ефективної організації освітнього процесу.

Навчальні корпуси
0
Гуртожитки (300 місць)
0
Лабораторії
0
Кабінети
0

Мовний режим навчально-виховного процесу в коледжі відповідає вимогам Конституції України, Закону України “Про мови”.

Діловодство, оформлення навчальних приміщень з базових дисциплін дидактичними матеріалами здійснюється державною мовою.

Балансоутримувачем державного майна є НУБіП України. Згідно з Положенням про ВСП «Мукачівський фаховий коледж НУБіП України» за коледжем закріплене майно, необхідне для його діяльності. Відповідно коледж має державні акти на право постійного користування земельною ділянкою та витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо нерухомого державного майна.

Загальні площі приміщень, що використовуються у навчальному процесі, становлять: по забудові згідно з даними витягу з Єдиного реєстру об’єктів державної власності – 16835 м².

Загальні площі приміщень (м²)
0
Навчальна площа (м²)
0
Приміщення для занять студентів (м²)
0
Комп’ютерні лабораторії (м²)
0
Спортивні зали (м²)
0

Наявні приміщення (навчальні, побутові, спортивні) відповідають санітарним нормам, правилам протипожежної безпеки, державним будівельним нормам України ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів». Експлуатація будівель і споруд здійснюється адміністративно-господарською частиною коледжу.

На вказані приміщення коледж має Свідоцтво на право власності на нерухоме майно, видане 15.02.2019 р. виконавчим комітетом міської ради. Приміщення для занять відповідають санітарним і протипожежним нормам, відремонтовані, оснащені новими меблями та обладнанням,  мультимедійною технікою. 

Для заняття фізичною культурою та участі студентів у спортивних секціях окрім спортивного залу (426,6м²) в коледжі також функціонує стадіон і майданчики для занять спортом на відкритому повітрі загальною площею – 27624м² (стадіон – 19200м², спортивний майданчик на 8424м²).

Спортивний майданчик
аудиторії

У коледжі для забезпечення навчального процесу обладнано комп'ютерні навчальні лабораторії, мультимедійні аудиторії для проведення лекцій, використовуються переносні проектори, що дозволяє працювати з електронними навчально-методичними комплексами дисциплін, педагогічними програмними засобами, що передбачають велику кількість ілюстративних матеріалів (рисунки, графіки, карти, схеми, фотографії, відеофрагменти, звукові ряди, інтерактивні моделі, тренажери, 2D-, 3D-анімації), що сприяє високому рівню ефективності навчання, а також функціонують  навчально-методичний кабінет, конференц-зал.

Формується електронна бібліотека коледжу, яка містить електронні версії навчальних і методичних матеріалів, розроблених викладачами закладу. Провадження освітнього процесу забезпечено комп’ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням.

З метою забезпечення якісного навчального процесу та організації самостійної роботи студентів використовується 126 комп’ютерів із додатковим організаційним та периферійним обладнанням, що перебувають на балансі ВСП «Мукачівський фаховий коледж НУБіП України», які також забезпечують підтримку корпоративної електронної пошти, роботу електронної бібліотечної системи та окремих інформаційних систем.

Комп’ютерами обладнано 7 навчальних лабораторій у навчальному корпусі. У кожній з цих аудиторій комп’ютери об’єднані в локальну мережу ТСР/ІР. Один із комп’ютерів у кожній з лабораторій, окрім використання в навчальному процесі, працює як сервер, де викладачі розміщують навчально-методичні матеріали, а також служить для запису даних, створених студентами, на змінні носії інформації. Лабораторії комп’ютерних мереж забезпечені постійним доступом до мережі Інтернет, що дозволяє використовувати її ресурси під час проведення навчальних занять.

Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями студентів повністю покриває потребу їх використання.

Для організації доступу студентів до мережі Інтернет організовано бездротовий зв'язок, що покриває площі коледжу, бібліотеки, навчальні і адміністративні приміщення.

Соціальна інфраструктура коледжу повністю відповідає вимогам і потребам усіх учасників навчально-виховного процесу. У закладі наявна актова зала  площею 329,7м2 на 450 посадкових місць, створено музей історії коледжу.
У навчальному корпусі розміщені їдальня для студентів і буфет, площа яких 287,9м2, що загалом забезпечує  потреби надання послуг громадського харчування. Студенти мають можливість харчуватися регулярно та правильно, вживаючи свіжу та здорову їжу.

Студенти коледжу мають можливість проживати в гуртожитку, загальна площа якого 5939,5 м2, безпосередня житлова площа для проживання становить 12,6м2 на 1 студента. Санітарно-технічні умови в гуртожитку відповідають усім нормативам: наявне теплопостачання, гаряче і холодне водопостачання, санітарні вузли обладнані новою сантехнікою, на кожному поверсі є кімнати для приготування їжі.

Project image
Project image


Для медичного обслуговування студентів у ВСП  «Мукачівський фаховий коледж НУБіП України» діє медичний пункт, загальною площею 31,2м2. Щорічно проводиться диспансеризація студентів, флюорографія, проводяться планові щеплення, медичні огляди.

Відокремлений структурний підрозділ «Мукачівський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» має в користуванні достатню кількість навчальних та допоміжних корпусів, відповідну соціально-побутову сферу, які дають можливість проводити навчальний процес у коледжі на високому рівні. Матеріально-технічне, інформаційне забезпечення, інформаційні ресурси, навчальне обладнання лабораторій, спортивних залів, стадіонів, інших об'єктів є достатнім для забезпечення підготовки спеціалістів і представлені розрахунки та цифрові дані підтверджують спроможність коледжу провадити освітню діяльність на належному рівні згідно з нормативно-правовими вимогами.

У процесі підготовки студентів викладачі активно використовують інформаційно-комунікаційні технології, зокрема наступні програмні продукти: пакет Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Access, MS Publisher, MS PowerPoint), програму для математичних обчислень GRAN1, Google сайт, програму для створення сайтів Visual Studio Code, відеоредактор Movie Maker.

Для організації дистанційного навчання в коледжі використовується пакет хмарного програмного забезпечення та цифрових інструментів для спільної роботи від компанії Google - G Suite for Education. Розгортання та налаштування середовища G Suite for Education надає сучасні можливості для організації дистанційного, змішаного та очного навчання. У системі G Suite for Education ВСП «Мукачівський фаховий коледж НУБіП України» зареєстровано усіх учасників освітнього процесу. Викладачами коледжу створено курси навчальних дисциплін, які наповнені навчальним та методичним матеріалом для роботи зі студентами в разі переходу на дистанційну форму навчання.

Контактна інформація

вул. Масарика Т. (Матросова), 32 м. Мукачево Закарпатська область 89600, Україна

  • dummy(03131) 2-20-20

  • dummy(03131) 2-20-20

  • dummy makollege@gmail.com

Підписка на новини

Введіть свою електронну пошту, і ми надішлемо вам більше інформації

Search