aphaj

Голова первинної профспілкової організації

Апшай Магдалина Михайлівна

 

       

         Секретар-касир – Русин Михайло Олександрович

       Члени профкому: Біляк О.В., Гуленко І.П., Доктор Н.М., Крижанівська Н.Л., Маргітич З.Ю., Павлишинець Н.Л., Полюга С.С.,  Улинець А.Ю.,  Чопей В.Ю.

Основним завданням профспілкової організації є співпраця на всіх рівнях управлінської ланки для реалізації соціально-економічних інтересів, задоволення матеріальних потреб та вимог співробітників, створення морально-психологічного клімату в колективі.

Основні напрями роботи

Первинна профспілкова організація ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж» керується у своїй діяльності Конституцією України, Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», законодавством України, статутом профспілки.

На засіданнях розглядаються питання щодо виконання трудового законодавства, обговорюються соціально-побутові проблеми, підготовка культурно-масових заходів; вирішуються питання виділення матеріальної допомоги, оздоровлення співробітників та їх сімей.

Профспілкова організація працює за принципами соціального партнерства з адміністрацією. Головним підтвердженням цього є укладений колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом коледжу, який схвалено на зборах трудового колективу. Постійно проводиться робота щодо контролю за виконанням колективного договору.

Приділяється значна увага здійсненню дієвого громадського контролю за дотриманням чинного законодавства з питань охорони праці. Щорічно розробляються  комплексні заходи  щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійним захворюванням і аваріям.

Особливою турботою профспілкового комітету є оздоровлення працівників та їх сімей. Щорічно працівники отримують путівки для оздоровлення в санаторно-курортних закладах України. Діти працівників мають можливість відпочити в дитячих оздоровчих таборах Закарпаття.

З ініціативи членів профкому Чопея В.Ю. та Соскіди С.Я. було сформовано спортивний клуб «Фаворит», де викладачі два рази на тиждень займаються в спортивному залі (грають  у футбол, волейбол).

Членами спортивного клубу «Фаворит» є:  Медвідь В. Г.,  Чопей В. Ю.,  Горват І.В., Паулишинець О. О., Шило  А. М.,  Ковач І. І.,  Сабов М. І.,  Хоруженко Є.В., Соскіда С.Я., Кабацій В.В., Гузинець Б.І.

Вони захищають честь коледжу на різних змаганнях. Команда викладачів взяла участь у всеукраїнських змаганнях з футболу на кубок НУБіП України серед науково-педагогічних працівників, присвячених  115-річчю НУБіП України та 75-річчю кафедри фізичного виховання.

Щорічно викладачі коледжу беруть участь в обласних змаганнях з міні-футболу, волейболу, настільного тенісу, що організовуються для працівників освіти.

Хочеться відмітити успіх викладача коледжу Ковача І.І., який в 2013 році був визнаний кращим тренером Закарпаття  з футболу серед аматорських колективів.

Таким чином, викладачі коледжу не на словах, а на ділі впроваджують у життя ідеї здорового способу життя, що є добрим прикладом для студентів.

Профспілковий комітет бере активну участь у культурно-виховній роботі коледжу. Відзначення різних свят має свої традиції, зокрема, на Новий рік, День захисника Вітчизни,  Міжнародний жіночий день  всі члени профспілки отримують подарунки.

 

Святкування Дня працівника освіти проводиться на природі, де всі члени колективу мають змогу відпочити.

Щорічно профспілковий комітет організовує Новорічний ранок для дітей працівників та вручає їм новорічні подарунки.

        Профспілкова організація керується у своїй діяльності потребами членів профспілки, дієво реагуючи на всі потреби та проблеми членів колективу,  робота профкому   спрямована на вирішення завдань щодо захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників.

  

Black & White!IceTheme templates are designed and crafted by a talented team