Бухгалтерія Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Мукачівський аграрний коледж» є самостійним структурним підрозділом і підпорядковується головному бухгалтеру.

Бухгалтерія у своїй діяльності керується Конституцією України, Національними положеннями і стандартами бухгалтерського обліку та іншими нормативно-правовими актами в області господарського і податкового права, правилами внутрішнього трудового розпорядку, розпорядженнями та наказами директора.

3а своїм посадовим положенням та умовами оплати праці головний бухгалтер прирівнюється до керівників основних адміністративних служб коледжу.

Головними завданнями бухгалтерії є:

-організація обліку фінансово-господарської діяльності коледжу;

-здійснення контролю за збереженням власності коледжу, правильним
витрачанням коштів і матеріальних цінностей, дотриманням найсуворішого
режиму економії і своєчасності господарських розрахунків.

Бухгалтерія коледжу перебуває у прямому підпорядкування директора коледжу. Очолює бухгалтерію головний бухгалтер.


GlavBuh         ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР КОЛЕДЖУ:

        ОЛЕКСИК ЯРОСЛАВА АНДРІЇВНА

 

 

 

 

Адреса: 89600 м. Мукачево, вул. Матросова, 32.

Тел.:(03131) 2-21-98.

 

 

Фінансовий звіт за 2015 рік

Кошторис на 2016 рік

Положення про бухгалтерію

Положення про оплату праці

Положення про преміювання

Положення про надання щорічної грошової винагороди

Black & White!IceTheme templates are designed and crafted by a talented team