image001 

ЗАВІДУВАЧ БІБЛІОТЕКИ:

БАРАН ОКСАНА МИКОЛАЇВНА

 

Колектив бібліотеки:

Швардак Любов Дмитрівна – бібліотекар,

Крамгольц Габріелла Зігмондівна – бібліотекар,

Біляк Ольга Вікторівна – бібліограф

 

 

Бібліотека ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж» є одним із структурних підрозділів навчального закладу.

Основна функція бібліотеки – здійснення повного і якісного бібліотечно-бібліографічного обслуговування всіх категорій читачів коледжу згідно з інформаційними запитами на основі широкого доступу до бібліотечних та інформаційних ресурсів.

Щорічно бібліотека обслуговує більше двох тисяч користувачів, книговидача становить більше 100 тисяч документів.

На сучасному етапі бібліотека є науково-інформаційним центром коледжу, відіграє роль провідника в інформаційному просторі. Виконуючи функції інформаційного, наукового, освітнього і культурного центру коледжу, вона забезпечує необхідною інформацією всі рівні аграрної освіти, активно працює в напрямі формування, оновлення, актуалізації книжкового фонду.

Разом із коледжем бібліотека стрімко розвивається й оновлюється. Відповідно до потреб навчального процесу змінюється тематика комплектування, розширюється інформаційна база, зростає книжковий фонд.

Особлива увага в роботі бібліотеки приділяється таким питанням:

- висвітлення суспільно-економічного життя, оперативне відображення   його в довідковому апараті бібліотеки, в організації масових заходів;

- якісне формування та всебічне використання книжкового фонду;

- забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечного, бібліографічного та інформаційного обслуговування   студентів, викладачів та співробітників коледжу;

- вивчення інтересів читачів, впровадження нових форм і методів пропаганди книги, керівництво читанням;

- пропагування та розкриття через книгу загальнолюдських цінностей, посилення ролі бібліотеки у національному відродженні, у висвітленні ідей національного державотворення;

- пропаганда літератури і передового досвіду в галузях сільського господарства, фінансів, туризму, юриспруденції;

- виховання інформаційної культури читачів, прищеплення їм навичок користування книгою, бібліотекою та інтернетом.

image002

Колектив бібліотеки

Положення про бібліотеку

Black & White!IceTheme templates are designed and crafted by a talented team