1. Панас Р.М. «Основи моніторингу та прогнозування використання земель» Львів - 2016 рік «Новий Світ – 2000», 222 ст.

2. Величко О.М., Кучерук В.Ю.   «Основи стандартизації та сертифікації» Херсон - 2013 рік  «Олді - плюс», 362 ст.

3. Третяк А.М., Другак В.М. Землевпорядне проектування: організація території сільськогосподарських підприємств методом еколого – ландшафтного землеустрою» Херсон - 2014 рік «Олді - плюс», 236 ст.

4. Григоренко А.В. «Землеустрій». Практичний посібник. Київ - 2013 рік «Центр учбової літератури», 493 ст.

5. Третяк А.М. « Землеустрій» Херсон - 2014 рік «Олді – плюс», 520 ст.

6. Трегуб В.Г. «Проектування систем автоматизації» Київ – 2015 рік      «Ліра – К», 340 ст.

7. Панас Р.М. «Бонітування ґрунтів» Львів - 2013 рік «Новий Світ – 2000», 352 ст.

8. Дорожинський О. Л. «Наземне лазерне сканування в фотограмметрії» Львів – 2014 рік «Львівська політехніка», 96 ст.

9. «Земельний кодекс України» Науково – практичний коментар. Київ – 2015 « Центр Учбової літератури», 630 ст.

10. Панас Р.М. «Картування ґрунтів» Львів - 2014 рік «Новий Світ – 2000», 208 ст.

11. Крижанівська Н.Я. «Основи ландшафтного дизайну»   Київ – 2015 рік «Ліра – К», 217 ст.

12. Панас Р.М. «Ґрунтознавство» Львів - 2015 рік «Новий Світ – 2000»,    272 ст.

13. Горланчук В.В., В’юн В.Г. «Управління земельними ресурсами»      Львів – 2015 «Магнолія – 2006», 328 ст.

14. Ступень М.Г. «Теоретичні основи державного земельного кадастру» Львів - 2015 рік «Новий Світ – 2000», 232 ст.

15. Ступень М.Г. «Оцінка земель» Львів - 2015 рік «Новий Світ – 2000», 312 ст.

16. Дорожинський О.Л. «Фотограмметрія» Львів – 2008 «Львівська політехніка», 330 ст.

17. Волосецький Б. І. «Інженерна геодезія» Львів – 2015 «Львівська політехніка», 205 ст.

18. Смірнов Є.І. «Фотограмметрія у землеустрої» Львів – 2015, 306 ст.

19. Богіра М.С., Стойка Н.Є. «Автоматизація землевпорядного проектування» Львів – 2008, 294 ст.

20. Літинський В.В. Ващенко В.В. «Геодезичні прилади в топографії»         Львів – 2012 «Євросвіт», 267 ст.

21.Флекей З.П. , Колодій П.П. «Геодезичні роботи у землеустрої» Практикум. Львів – 2014 « Сполом», 302 ст.

22. Мороз О.І. «Топографія» Львів – 2016 «Львівська політехніка», 219 ст.

23. Горбонос Ф.В., Черевко Г.В. «Економіка підприємства» Київ – 2010 «Знання», 463 ст.

24. Давиденко Н. М. «Фінансовий менеджмент» Київ – 2014, 515 ст.

25. Чеботар С.І., Ларіна Я.С. «Маркетинг» Суми - 2014 «Папірус», 273 ст.

26. Титарчук І.М. «Бюджетний менеджмент» Київ – 2014 «Компринт», 304 ст.

27. Ведєрніков Ю.А., Папірна А.В. «Теорія держави і права» Київ – 2008 «Знання», 333 ст.

28. Музиченко П.П. «Практикум з історії держави і права України»            Київ – 2002 «Вікар» , 421 ст.

29. Андрейцев В.І. «Земельне право і законодавство суверенної України»     Київ – 2007 «Знання», 445 ст.

30. Присяжнюк С.І. «Фізичне виховання» Київ – 2008 «Центр учбової літератури», 502 ст.

31. Рудь А.В., Бендера І.М. «Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва» Київ - 2012 «Агроосвіта», 583 ст.

32. Тарас Шевченко. Повне зібрання творів у дванадцяти томах. Том 8. «Мистецька спадщина» Живопис і графіка 1843 – 1847 років.   Київ – 2013 «Наукова думка» 583 ст.

33. Тарас Шевченко. Повне зібрання творів у дванадцяти томах. Том 9. «Мистецька спадщина» Живопис і графіка 1847 – 1850 років.   Київ – 2013 «Наукова думка» 542 ст.

34. Тарас Шевченко. «Три літа»   Київ – 2013 «Либідь» 375 ст.

35. Тарас Шевченко. «Більша книжка»   Київ – 2013 «Кліо» 720 ст.

36. Михайло Грушевський. Твори у 50 томах. Том 10. Книга 1. Серія «Історичні студії та розвідки» (1924 - 1930)   Львів – 2015 «Світ», 600 ст.

37. Михайло Грушевський. Твори у 50 томах. Том 10. Книга 2. Серія «Історичні студії та розвідки» (1930 - 1934), Серія «Рецензії та огляди» (1924 -1930)   Львів – 2015 «Світ», 552 ст.

38. Михайло Грушевський. Твори у 50 томах. Том 11. Серія «Літературно – критичні праці» (1883 - 1931), «По світу»   Львів – 2008 «Світ», 784 ст.

39. Михайло Грушевський. Твори у 50 томах. Том 14. Серія «Рецензії та огляди» (1888 - 1897)   Львів – 2008 «Світ», 432 ст.

40. Михайло Грушевський. Твори у 50 томах. Том 23. Серія «Монографічні історичні праці»  Львів – 2014 «Світ», 632 ст.

41. Михайло Грушевський. Твори у 50 томах. Том 46. Книга 1. «Рецензії та праці Михайла Грушевського» (1890 – 1914). Серія «Допоміжні матеріали: довідники, покажчики, архіви»   Львів – 2015 «Світ», 632 ст.

42. Михайло Грушевський. Твори у 50 томах. Том 46. Книга 2. «Рецензії та праці Михайла Грушевського» (1915 – 1938). Серія «Допоміжні матеріали: довідники, покажчики, архіви»   Львів – 2015 «Світ», 512 ст.

43. Шаповал В.М. «Конституційне право зарубіжних країн». Академічний курс. Київ – 2014 «Юрінком Інтер», 462 ст.

Black & White!IceTheme templates are designed and crafted by a talented team